ثبت دامنه

آشنایی با دامنه‌های id.ir

/id-ir-domain-registration

هر فردی می‌تواند دامنه نام یا نام‌خانوادگی خود را در ایرنیک ثبت کند. این دامنه‌ها با پسوند .id.ir قابل ثبت است و نحوه نوشتار آن باید مطابق مشخصات ثبت شده در کارت ملی هر فرد باشد.


ثبت دامنه دو حرفی با پسوند dev

/dev-domain-registration-of-two-characters

ثبت دامنه‌های دوحرفی dev امکان‌پذیر شده و کاربران می‌توانند در حالت VIP این دامنه‌ها را ثبت کنند. قیمت این دامنه‌ها بسیار گران است.


ثبت دامنه‌های dev برای عموم آزاد شد

/dev-domain-registration

اهمیت بالای توسعه‌دهندگان در دنیا باعث شده تا تصمیم به ارائه دامنه‌های dev گرفته شود.