دیترویت

بررسی و آشنایی با بازی Detroit

/detroit-become-human

خالق و مخلوق، خودشناسی و کمال. یادداشتی بر مفهوم و هدف بازی Detroit: Become Human