فیشینگ

شناسایی سایت‌های پرداخت اینترنتی تقلبی

/motmaen-bash

برای مبارزه با فیشینگ و سایت‌های تقلبی پرداخت اینترنتی، ابزاری با نام مطمئن باش را بر روی مرورگر خود نصب کنید تا با خیالی راحت پرداخت‌های اینترنتی خود را انجام دهید.