دامنه دوحرفی

ثبت دامنه دو حرفی با پسوند dev

/dev-domain-registration-of-two-characters

ثبت دامنه‌های دوحرفی dev امکان‌پذیر شده و کاربران می‌توانند در حالت VIP این دامنه‌ها را ثبت کنند. قیمت این دامنه‌ها بسیار گران است.