به پرداخت

لو رفتن اطلاعات بانکی مشتریان به‌پرداخت ملت

/leaving-banking-information-by-behpardakht

شرکت به‌پرداخت ملت قصد معرفی امکانات جدید وب سایت‌ خود را به مشتریان داشت ولی به اشتباه اطلاعات مالی بیش‌از 700 مشتری خود را هم در قالب یک فایل اکسل به همه آن مشتریان ایمیل کرده است.