استارت آپ ویکند

اولین استارت‌آپ ویکند دانشگاه صنعتی اراک برگزار می‌شود

/1st-startup-weekend-arak-ut

با هدف توسعه هوشمندسازی انرژی، اولین استارتاپ ویکند دانشگاه صنعتی اراک در اسفندماه ۱۳۹۷ برگزار خواهد شد. این استارت‌آپ ویکند به مدت سه روز برگزار خواهد شد. در ادامه با این رویداد بیشتر آشنا خواهید شد.